Vida Plena — Overvloedig Leven

Elk gezond mens kan te maken krijgen met een klacht op psychosociaal gebied. Het kan je dagelijks functioneren zodanig beïnvloeden dat je (tijdelijk) vastloopt óf blokkeert in je werk, je relaties of je gezin. Toch wil je graag verder met je leven. Hoe wil je dat vormgeven? Ken je de verlangens van je hart? Wil je ontdekken wat je nodig hebt?
Een belangrijk aspect in de therapie is bewustwording. Het geeft inzicht in jezelf en in je gedrag. Ik wil je graag ondersteunen in het proces van bewust worden van deze gedragspatronen in je leven.

Mijn ervaring is dat je groeikracht kunt (her)vinden in het leven om eigen keuzes te maken op een authentieke wijze. Mag ik samen met jou gaan zoeken naar een vorm die past bij jouw persoonlijkheid? Om stap voor stap te gaan ontdekken dat aandachtig leven een basis kan leggen voor een Overvloedig Leven.

Informeer gerust naar een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Voor wie?

Psychosociale problemen bij jongeren, jong volwassenen en vrouwen:

Verder heb ik ervaring als relatietherapeut bij problemen tussen partners, ouder en kind, en familieleden.

Even voorstellen

Ik ben Judith Langeveld-Albinus. Getrouwd met Gerlof en moeder van drie prachtige zonen. Ons gezin is verrijkt met waardevolle schoondochters, een kleinzoon en twee kleindochters.

Op mijn negentiende ben ik gestart met de opleiding verpleegkunde. Sindsdien ben ik — met tussenpozen — werkzaam gebleven in de algemene en geestelijke gezondheidszorg alsook in de maatschappelijke dienstverlening.
Gaandeweg is het verlangen ontstaan om meer inzicht te krijgen in de psyche van de mens. Ik heb de opleiding voor psychosociaal therapeut doorlopen en dat heeft mij mede gevormd tot de persoon die ik nu ben. Aandacht en tijd zijn voor mij onmisbare aspecten om van de automatisch piloot over te schakelen op 'handbediening'.

De bijbelse waarden zijn een leidraad in mijn dagelijks leven. Als jij die waarden deelt, kunnen ze een verrijking zijn voor de therapie. Die keuze is aan jou!

Werkwijze

Nadat het eerste contact is gelegd, maken we een afspraak voor het intake-gesprek. We gaan samen kijken wat er op dat moment leeft en of er van beide kanten een klik is. Daarna stellen we een behandelplan op.

In principe vindt de therapie eenmaal per twee weken plaats. Regelmatig zullen we evalueren of we op koers zijn en het behandelplan waar nodig bijstellen.

Een gesprek kan plaatsvinden in mijn praktijkruimte of in de natuur (bijv. als boswandeling). Gesprekken in de natuur hebben een meerwaarde, maar het moet natuurlijk een vorm zijn die bij jou past. Als er praktische bezwaren zijn (bijv. weersomstandigheden) of als de fase binnen het behandelplan daarom vraagt, dan wijken we in ieder geval uit naar mijn praktijkruimte.
Als jouw persoonlijke situatie erom vraagt, kan ik je eventueel ook thuis bezoeken (ambulant).

Als psychosociaal therapeut werk ik met verschillende methoden (integratief). De keuze voor een methode is afhankelijk van je persoonlijkheid en van het verloop van het proces.

Tarief


Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Deze beroepsvereniging stelt hoge eisen aan de kwaliteit en deskundigheid van haar leden. Een aantal zorgverzekeraars is aangesloten bij de NFG en vergoedt (een deel van) de therapie.
Verder ben ik aangesloten bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ-TCZ).

Praktijk Vida Plena hanteert een Kwaliteit Management Systeem (KMS) en voldoet daarmee aan de Wtza en de Wkkgz. Vida Plena is in het bezit van het NFG KMS-certificaat.

Raadpleeg jouw zorgverzekeraar of je voor vergoeding van deze therapie in aanmerking komt.

Informeer eventueel ook bij je werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente voor een tegemoetkoming.

Voor therapie heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig.

Contactgegevens

Praktijk Vida Plena
Judith Langeveld
Zanderijweg 161
7312 LJ Apeldoorn

Telefoon: 06 129 00 163
E-mail: judith@vida-plena.nl
Website: www.vida-plena.nl
KvK inschrijving: 67898394

Algemene voorwaarden

Privacyregelement

Klachtenprocedure

Praktijk Vida Plena hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Contactformulier

Dit bericht wordt versleuteld verzonden, op deze manier blijft je privacy gewaarborgd.

Voornaam:

Achternaam:

Emailadres:

Bericht:

Graag het onderstaande hokje aanvinken, op deze manier kunnen we spam filteren.

Voor mijn afstudeerscriptie ben ik op zoek gegaan naar de impact van een wandeling in de natuur tijdens de therapie. Zo'n wandeling combineert twee positieve aspecten, namelijk natuur en beweging.
Natuur bevordert mentale gezondheid, geeft een positievere levenshouding, herstelt van stress, vermeerdert contratievermogen, en vermindert depressie en gevoelens van angst. Verder verhoogt natuur de cognitieve capaciteit, waardoor je problemen beter doorziet en in het juiste perspectief kunt plaatsen.
Beweging heeft — naast de onmiskenbare voordelen voor de lichamelijke gezondheid — een positieve invloed op je denkvermogen, ontspant, en verhoogt welzijn en bewustzijn.

Verder kan het prettig zijn dat de therapie op "neutraal terrein" plaatsvindt en dat je even geen oogcontact hoeft te hebben als je jouw gevoelens daardoor beter kunt verwoorden.

Natuurlijk houd ik altijd rekening met je lichamelijke conditie.

Methoden:

Vida Plena Beeldbellen is beschikbaar gemaakt met het oog op privacy en veiligheid.
Zo zijn verbindingen om het beeldbellen beschikbaar te maken versleuteld en worden er geen video’s of transcripties opgeslagen.

Hoe gaat Vida Plena Beeldbellen in z'n werk?
Voorafgaand aan het moment van beeldbellen, wordt per mail een link gedeeld.
1. Klik op de link in de mail.
2. Indien de browser toestemming vraagt om de webcam en microfoon te gebruiken, geef dan deze toestemming.
3. Klaar om te starten met beeldbellen!